เครี่องพิมพ์มือถือ CP2000 รับประกัน 1 ปี

พิมพ์ 1-4 บันทัด 300 - 600 DPI สูง 2-12.5 MM  น้ำหนักเบา  รับประกัน 1 ปี

สำหรับการพิมพ์ กระดาษ / พลาสติก / โลหะ / จาน / ท่อ / หิน / เคเบิล / ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ / ชิ้นส่วนรถยนต์ / บรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมเคมี / กล่องของขวัญอาหารยา

Visitors: 57,937